STIJN MEURIS over Limburg 1914-1918

Op vraag van de provincie Limburg start Stijn Meuris in september 2014 met een reeks performances over “Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog”. Het project, dat zich richt naar scholieren en socio-culturele verenigingen, loopt tot december 2015.

Stijn Meuris brengt het verhaal van WO I in Limburg op zijn eigen gedreven en boeiende manier, zoals ook met zijn succesvol project “Stijn en de sterren”. Inhoudelijk laat hij zich inspireren door muzikant en WO I-kenner Jan Swerts. Meuris vertelt over het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, over hoe ons land (nochtans neutraal grondgebied) betrokken raakte en hoe Limburg moest toezien hoe het Duitse leger onze contreien als aanloopstrook naar Frankrijk beschouwde. Daarnaast toont hij, in een wervelende uiteenzetting met tal van afbeeldingen, hoe de Limburgse bevolking omging met die duistere periode uit de Belgische geschiedenis. In welke gemeenten was WO I zichtbaar aanwezig en in welke minder? Welke Limburgers speelden een rol van betekenis en welke anekdotes zijn de moeite waard? Kleine verhalen uit een grote oorlog, soms met verrassende kantjes.

De doelgroep van de performance zijn de leerlingen van de derde graad secundair onderwijs (alle onderwijsniveaus), maar ook de socio-culturele organisaties in Limburg. Jan Swerts werkt een educatieve map uit die leerkrachten de gelegenheid biedt om na de performance het thema verder uit te diepen in de klas. Vanuit zijn expertise als docent aan de lerarenopleiding secundair onderwijs zorgt hij ervoor dat dat de map aansluit op de eindtermen.

Voor schoolvoorstellingen die plaatsvinden in Limburg voorziet het provinciebestuur een financiële tussenkomst. Door de beperkte benodigde infrastructuur kan de performance zowel in de eigen school als in een lokaal cultuurcentrum plaatsvinden (tot max. 150 leerlingen). De performance kan ook door socio-culturele instellingen worden geboekt (zonder provinciale tussenkomst).

Subtitel: 
Kleine verhalen in een Groote Oorlog

De performance wordt vanaf nu aangeboden voor de periode september 2014 – december 2015. Meer info via info@maandacht.be

Toon op schoolvoorstellingen: 
Nee

Pagina's